Rådgivning & Regnskab

Skatterådgivning

Uanset virksomhedsform har du pligt til at selvangive din virksomheds skattepligtige indkomst.

For personligt drevne virksomhed vurderer vi hvert år i samarbejde med dig om indkomsten skal behandles efter virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastordningen eller personskatteloven. I den forbindelse udarbejdes der en opgørelse af den skattepligtige indkomst og eventuelt en indkomst- og formueopgørelse over indkomst- og formueforhold uden for virksomheden.

Vi sørger selvfølgelig for at indberette årets indkomst til SKAT og opgør en eventuel rest- eller overskydende skat.

I vor skatterådgivning tager vi udgangspunkt i dig og din families forhold. Er der forhold, der gør, at det kan være fordelagtigt med en høj eller lavere indkomst med henblik på friplads, efterskoleophold, efterløn, pension eller andet, så vil vi give dig råd om, hvor vi mener indkomsten med fordel kan lægges.

Vi kan også tage en tur op i helikopteren og lave en analyse af virksomhedens udvikling. Det kan f.eks. være en vurdering af, om virksomheden skal drives som personlig virksomhed eller i selskabsform.

Vi optimerer din skattebetaling over tid.

Selskabsrådgivning

Vi giver en seriøs og ærlig vurdering af om virksomhed i selskabsform vil være en god ide. Vi laver altid en analyse af virksomhedens nøgletal, og afholder mindst et møde med dig, hvor vi hører om dine tanker og planer. Ud fra dine ønsker og behov oplyser vi om fordele og ulemper ved at drive virksomhed i selskabsform.

Vi kan stifte selskabet og lave stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog. I enkelte tilfælde, hvor der skal laves detaljerede kapitalejeraftaler og

lignende, vil vi opfordre til, at det sker i samarbejde med en advokat.

Arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen

I rådgivningen om sociale ydelser er det vigtigt at planlægge i god tid, idet sociale ydelser fastlægges på baggrund af historiske regnskabstal. Dvs. din indkomst skal planlægges, så din familie opnår optimale tilskud til:

 • Friplads
 • Efterskoleophold
 • ​SU
 • Boligsikring
 • Sygedagpenge
 • Fleksjob
 • Førtidspension
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Efterløn
 • Delefterløn
 • Folkepension
 • Varmetilskud med mere

Vi hjælper gerne med at søge om ovenstående ydelser.

Firma

Eric Revision Registreret Revisionsanpartsselskab

Vi træffes også på adresserne:

Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 

​- og efter aftale på:

​Holtevej 17, 5620 Glamsbjerg

Østerbrogade 74, 5600 Faaborg 

CVR: 34205078

Følg os på Facebook: fb

Kontakt

Helle Østergaard

Reg. Revisor og indehaver

​M: 21 34 22 19

E: hej@erc-revision.dk

Finn Madsen

Statsaut. Revisor

T: 63 40 72 43

M: 40 27 88 70

E: fm@erc-revision.dk